RÄTT KLÄDD PÅ ARBETSPLATSEN

JM Entreprenad behövde informera om hur rätt klädsel är på deras arbetsplatser. Så vi tog fram helfigursskyltar i storleken 210x125cm med bilder på deras egen personal med informerande texter som kan monteras runt om på arbetsplatsen. Det är printat på en skiva som är stabil och klarar att monteras utomhus.

Resultatet mottogs väldigt positivt då personerna på bilderna är deras egen personal och inga ”okända” modeller vilket gör att man tar informationen på allvar.

Foto och film inom byggbranschen är något vi jobbat mycket sedan mitten av 2000-talet och vi har sett utvecklingen gå framåt när det gäller säkerhetsarbeten.

Även vi själva har all nödvändig säkerhetsutrustning när vi fotograferar och filmar på en byggarbetsplats då den är standard för de flesta bolag. Och vi vet hur olika hjälpmedel ska hanteras och hur arbeten ska utföras för att det ska vara korrekt. För på bild gäller att tydligheten är extra noga då man inte kan se omständigheterna kring arbetssituationen.

Idé och foto: Daily Spots / Tomas Håvik
Print: Printeliten