Inför ett besök av Apollo guden i Sverige har man fått rösta om vad man ville att guden skulle göra under sitt besök.
Se vad man önskade att Apollo guden skulle göra under sitt besök i Stockholm.
På Apollos hemsida blogg.apollo.se/guden-uppfyller-onskningar/ kunde man rösta på de olika förslagen.