Naturen är den främsta formgivaren

Upplev panoramaformatbildspelet Naturen är den främsta formgivaren.
Alla fascineras vi av naturen, hur den ser ut och vad vi upplever när vi befinner oss i den och alla har någon relation till den även om de flesta idag
bor i en storstad och inte har den dagliga kontakten med naturen.
Vi behöver få ökad förståelse och värdet av de ekosystemtjänster naturen ger till oss människor människor.
Detta panoramabildspel ger ett kort intro och en överblick av naturens betydelse för oss alla hur viktigt den är utan att vi ens tänker på det.

Denna panoramabildspelproduktion visas i panoramaformat med 2 stycken Full-HD projektorer.
Längd 8 min.

Se utdrag ur bildspelet Naturen den främsta formgivaren